UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

NAMA PENUH IPTA / POLITEKNIK PREMIER
:
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
ALAMAT
:
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

43600
 
SELANGOR
NO. TELEFON
:
Talian 1 : +6 03-89214126
Talian 2 : +6 03-89215041
Talian 3 : +6 03-89215336
Talian 4 : +6 -
NO. FAKS
:
+6 0389250662
E-MEL
:
[email protected]
LAMAN WEB
:
http://www.ukm.my

PENGENALAN

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan pada 18 Mei 1970 adalah Universiti ketiga ditubuhkan di Malaysia selepas Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia. Pada awal penubuhannya UKM mempunyai Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains dan Fakulti Sastera (diubah kepada Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan pada 1974).

UKM lahir dari hasrat dan aspirasi orang-orang Melayu yang telah wujud semenjak tahun 1930-an menyarankan agar sebuah Universiti yang bertaraf kebangsaan dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya ditubuhkan. Hasrat ini tercapai apabila timbulnya keperluan untuk menampung pelajar-pelajar lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas negara mencapai kemerdekaan.

Pada masa ini, UKM menawarkan sebanyak lebih 90 program pengajian peringkat ijazah Sarjanamuda daripada 12 buah Fakulti.  Fakulti-fakulti berkenaan adalah:

 • Fakulti Ekonomi dan Pengurusan;
 • Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina;
 • Fakulti Pendidikan;
 • Fakulti Pergigian; 
 • Fakulti Perubatan; 
 • Fakulti Pengajian Islam;
 • Fakulti Sains dan Teknologi;
 • Fakulti Sains Kesihatan; 
 • Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan; 
 • Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat;
 • Fakulti Farmasi; dan 
 • Fakulti Undang-Undang.

Fakulti Perubatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Farmasi dan Fakulti Sains Kesihatan beroperasi di Kampus Cawangan Kuala Lumpur manakala fakulti-fakulti yang lain di Kampus Induk Bangi. Fakulti Perubatan mempunyai hospital pengajarnya, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) di Bandar Tun Razak, Cheras Kuala Lumpur.  UKM juga mempunyai sebanyak sebelas (11) buah Pusat Kecemerlangan yang ditubuhkan khusus untuk menghimpunkan penyelidik dan sarjana atau tenaga akademik yang mempunyai kepakaran masing-masing untuk menjalankan pelbagai aktiviti penyelidikan.  Sehingga kini, seramai lebih 16,8000 orang pelajar sedang mengikuti program pengajian ijazah Sarjanamuda dan lebih 9,080 orang pelajar program ijazah lanjutan. 

PROGRAM-PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH YANG DITAWARKAN

 

FAKULTI

 

PROGRAM PENGAJIAN

 

TEMPOH
PENGAJIAN

 

 

EKONOMI DAN PENGURUSAN

Pusat Pengajian Ekonomi:

Sarjanamuda Ekonomi dengan Kepujian

 

3

Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan:

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

3

Pusat Pengajian Perakaunan:

Sarjanamuda Perakaunan dengan Kepujian (ditawarkan pada Tahun 2)

4

 

 

 

KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

 

 

 

 

 

 

Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Kejuruteraan Awam dan Struktur

4

Kejuruteraan Awam dan Sekitaran

4

Kejuruteraan Biokimia

4

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

4

Kejuruteraan Kimia

4

Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer

4

Kejuruteraan Mekanikal

4

Kejuruteraan Mikroelektronik

4

Kejuruteraan Pembuatan

4

Sarjanamuda Sains Seni Bina dengan Kepujian

3

 

 

 

PENDIDIKAN


Sarjanamuda Pendidikan dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua

4

Sukan dan Rekreasi

4

Pendidikan Khas

4

 

 

PENGAJIAN ISLAM


Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah

3

Pengajian Arab dan Tamadun Islam

3

Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

3

Syariah

3

Usuluddin dan Falsafah

3

PERGIGIAN

Doktor Pergigian

5

 

PERUBATAN


Doktor Perubatan

5

Sarjanamuda Kejururawatan dengan Kepujian

4

 

 

SAINS KESIHATAN 


Sarjanamuda Audiologi dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Dietetik dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Fisioterapi dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Kesihatan Persekitaran dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Optometri dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Sains Bioperubatan dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Sains Forensik dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Sains Pemakanan dengan Kepujian

4

Sarjanamuda Sains Pertuturan dengan Kepujian

4
 

 

SAINS DAN TEKNOLOGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi
Sarjanamuda Sains dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Bioinformatik

3

Biokimia

3

Bioteknologi dengan Pengurusan

3

Bioteknologi Tumbuhan

3

Genetik

3

MikroBiologi

3

Zoologi

3


Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam
Sarjanamuda Sains dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Biologi

3

Geologi

3

Sains Laut

3

Sains Sekitaran

3


Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan 
Sarjanamuda Sains dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Kimia

3

Sains Makanan dan Pemakanan

4

Sains Pemakanan dengan Pengurusan Perniagaan

4

OleoKimia

3

Teknologi Kimia

3


Pusat Pengajian Fizik Gunaan
Sarjanamuda Sains dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Fizik

3

Sains Bahan

3

Sains Nuklear

3


Pusat Pengajian Sains Matematik
Sarjanamuda Sains dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Matematik

3

Sains Aktuari

3

Statistik

3

 

 

SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN


Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran 
Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

 

Antropologi dan Sosiologi

3

Geografi

3

Sains Pembangunan

3


Pusat Pengajian Media dan Komunikasi 
Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Komunikasi Media

3


Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 Pengajian Bahasa Melayu

3

Persuratan Melayu

3


Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia
Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Psikologi

3

Kerja Sosial

3


Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi 
Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Sains Politik

3


Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian dalam bidang berikut:

 

Sejarah

3


Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik 
Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian dalam bidang berikut:

 

Linguistik

3


Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Pengajian Bahasa Inggeris

3

 

 

TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT


Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian dalam bidang-bidang berikut:

 

Komputeran Industri

3

Pengajian Multimedia

3

Sains dan Pengurusan Sistem

3

Sains Komputer

3

 

UNDANG-UNDANG


Sarjanamuda Undang-Undang dengan Kepujian


4

 


   FARMASI


Sarjanamuda Farmasi dengan Kepujian

4

 

 YURAN KEMASUKAN DAN PENGAJIAN

A - Universiti

(RM)

 

1. Pendaftaran

170.00

sekali sahaja

2. Perkhidmatan

380.00

sekali sahaja

3. Khidmat Diri

50.00

sekali sahaja

 

 

 

 

4. Kesihatan

30.00

per semester

5. Perpustakaan

50.00

per semester

6. Kebajikan dan Insurans

10.00

setiap sesi

7. Tabung Pembangunan Kolej

Jumlah

 50.00  

740.00

sekali sahaja


   

B - Minggu Mesra Pelajar/PMUKM

      

 330.00

sekali sahaja

C - Fakulti

 20.00

sekali sahaja

         D - Yuran Pendaftaran dan Aktiviti Kolej

       170.00

 per semester

E - Yuran Penginapan*

  465.00

per semester

 

F - YURAN PENGAJIAN

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

550.00

per semester

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

700.00

per semester

Fakulti Pendidikan

550.00

per semester

Fakulti Pengajian Islam

510.00

per semester

Fakulti Sains Kesihatan 
600.00
per semester
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
600.00
per semester

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

510.00

per semester

Fakulti Sains dan Teknologi

600.00

per semester

Fakulti Perubatan;
   Doktor Perubatan
   Kejururawatan (Ijazah)

900.00
660.00

per semester
per semester
Fakulti Pergigian
850.00
per semester
Fakulti Farmasi
850.00
per semester
Fakulti Undang-Undang
550.00
per semester

CATATAN:

1.   Yuran-yuran yang perlu dijelaskan semasa pendaftaran ialah: A + B + C +D + E (berjumlah RM1725.00)

2.  Yuran Pengajian (F) perlu dijelaskan dalam tempoh sebulan dari tarikh pendaftaran.

3.  * Yuran Penginapan di atas adalah tertakluk kepada jumlah hari sebenar tinggal di kolej dan jenis penginapan kolej.

4.   Yuran Perkhidmatan adalah untuk peralatan (RM100.00), ko-kurikulum (RM80.00) dan pengangkutan (200.00).

 MAKLUMAT LANJUT

Sebarang keterangan lanjut mengenai program pengajian boleh dikemukakan kepada:

Timbalan Pendaftar 
Bahagian Pengurusan Akademik

Jabatan Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia 
43600 UKM, Bangi, Selangor.

Tel : 03-89214126 / 5041 / 5336
Faks : 03-89250662 
E-mail : [email protected][email protected] 
Laman Web : www.ukm.my

Comments